HOTELI
KUĆE
STANOVI
APARTMANI
ZEMLJIŠTA
   - URBANIZIRANA
   - NEURBANIZIRANA
   - ZAP. GRADNJE
POSLOVNI PROSTORI
   - PRODAJA
   - NAJAM
STARE ISTARSKE KUĆE
SEOSKA IMANJA
Mjesto: Medulin
Veličina: cca 1.000 m2
Etaža:p+1+2
Cijena: dogovor
Mjesto: Opatija
Veličina: cca 1.100 m2
Etaža: p+1+m
Cijena: 2.000.000 EUR


     
2012. Eureka d.o.o. Pula - Sva prava pridržana.