HOTELI
KUĆE
STANOVI
APARTMANI
ZEMLJIŠTA
   - URBANIZIRANA
   - NEURBANIZIRANA
   - ZAP. GRADNJE
POSLOVNI PROSTORI
   - PRODAJA
   - NAJAM
STARE ISTARSKE KUĆE
SEOSKA IMANJA
EUREKA d.o.o. Pula
Starih statuta 1/I

kontakt osobe

Dr.sc. Darinka Jakovljević


Tel/fax:  ++385-52-216-660
 GSM:     ++385-98-367-759
 GSM:     ++385-98-279-616

 

eureka-nekretnine@pu.t-com.hr


Aleksandra Jakovljević, dipl.oec.


Tel/fax:  ++385-52-216-660
GSM:    ++385-98-367-769
GSM:    ++385-98-372-682

  

eureka@pu.t-com.hr

2011. Eureka d.o.o. Pula - Sva prava pridržana.