HOTELI
KUĆE
STANOVI
APARTMANI
ZEMLJIŠTA
   - URBANIZIRANA
   - NEURBANIZIRANA
   - ZAP. GRADNJE
POSLOVNI PROSTORI
   - PRODAJA
   - NAJAM
STARE ISTARSKE KUĆE
SEOSKA IMANJA
          NEURBANIZIRANA ZEMLJIŠTA   

        *Banjole, 3.000 m2, vikendica 24 m2, obrađeno, voda, 50.000 EUR
        
*Banjole, 850 m2, struja, voda u blizini, 70 m od mora,
dogovor
        *Brač,
12.000 m2, za sportsko rekr. turizam, uz more, 120 EUR/m2
        *Buje,
naselje Finida, cca 2.050 m2 i 1.700 m2/neurbanizirano 
         + 6.000 m2  može i   parcelirano, 3 EUR/m2
 
       *Fažana, 1.200 m2/pred urbanizaciju, cijena dogovor
        *Galižana, 555 m2/pred urbanizaciju, struja i voda u blizini, blizu
          Vodnjanske  ceste, 25 EUR/m2
     
   *Krnica, Belavići, 7.600 m2, neurbanizirano, 1 km od sela, 2 km od
          mora,
 8 EUR/m2
        *
Kavran, 235 m2, neurbanizirano, struja i voda udaljena 1 km, 
          500 m   zračnom   linijom od mora, 5 EUR/m2

        *Kavran
, K.O. Marčana, 3.700 m2, 700m od škole, 800m od mora,
         struja i  voda  udaljene cca 500m, pred urbanizaciju, moguće podijeliti
         na  dvije  parcele, 13 EUR/m2
        *Krnica, 5 Ha, struja i voda blizu parcele, 1.300 m od mora, 10 EUR/m2
        *Krnica, cesta Prodol - Krnica, cca 24.000 m2, voda do parcele, dogovor

        *Krnica, 11.500 m2, oranica, 500 m od asfalta, 2,5 EUR/m2
        *Loborika, prema gornji Radeki, oranica, 4.000 m2, 20 m od asfaltne ceste
         5 EUR/m2
2011. Eureka d.o.o. Pula - Sva prava pridržana.