HOTELI
KUĆE
STANOVI
APARTMANI
ZEMLJIŠTA
   - URBANIZIRANA
   - NEURBANIZIRANA
   - ZAP. GRADNJE
POSLOVNI PROSTORI
   - PRODAJA
   - NAJAM
STARE ISTARSKE KUĆE
SEOSKA IMANJA

   URBANIZIRANA ZEMLJIŠTA


  *Bašići, 15 km od Poreča, 5.000 m2 i 9.000 m2, šuma, oranica, 30 EUR/m2 
  *Fažanska cesta, 600 m2, za obiteljsku kuću, blizu asfalta, 600 m od       mora, atraktivna pozicija, mogućnost p.p., 250 EUR/m2
  *Labin-Presika, 9.000 m2, sva infrastruktura na parceli, 50 EUR/m2
  *Loborika, 850 m2 urb.zem. + 970 m2 neur.zem dogovor
  *Lovran, 1.000 m2, sa gradevinskom dozvolom za gradnju, p+1+m, Poljane,    voda i struja, 85.000 EUR
  *Peruški, 3 x 340 m2, 100 EUR/m2 
  *Pula, ind.zona, 6.500 m2, od toga 3.200 m2/urb., lokacijska dozvola za    izgradnju 450  m2 hale, skladišta i sli., suglasnost za  vodu, struju i telefon,    prodaja u cijelini 55 EUR/m2
  *Premantura, 980 m2, urbanizirano, za gradnju, Rupine, 185 EUR/m2
  *Premantura, 2.100 m2, urbanizirano, za gradnju, Paredine, 220 EUR/m2
  *Premantura, 1.100 m2, urbanizirano, za gradnju, Paredine, 130 EUR/m2 
  *Šorići, blizu Rovinja, 850 m2, i 836 m2, s lokacijskom dozvolom za
    izgradnju p+1 oranica, struja i voda blizu parcele, 100 EUR/m2

 

2012. Eureka d.o.o. Pula - Sva prava pridržana.